PRIVACYVERKLARING

LoopbaankeuzeOpMaat, met acht vestigingen in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: info@loopbaankeuzeopmaat.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming van LoopbaankeuzeOpMaat is te bereiken via info@loopbaankeuzeopmaat.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LoopbaankeuzeOpMaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van of mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School- en opleidingsgegevens
 • Gegevens over interesse- en persoonlijkheidstesten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in de coachingsgesprekken, in correspondentie, via het contactformulier van onze site en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar tenzij er een overeenkomst voor een coachingstraject is. In zo’n geval is toestemming van de ouders of voogd nodig. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loopbaankeuzeopmaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LoopbaankeuzeOpMaat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een loopbaan- of coachingstraject
 • Contact te kunnen onderhouden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar klanten en geïnteresseerden

Geautomatiseerde besluitvorming
LoopbaankeuzeOpMaat neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LoopbaankeuzeOpMaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
LoopbaankeuzeOpMaat verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u van coach wisselt dan worden uw gegevens slechts met uw toestemming gedeeld met de nieuwe coach.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LoopbaankeuzeOpMaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies worden 26 maanden bewaard. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LoopbaankeuzeOpMaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@loopbaankeuzeopmaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LoopbaankeuzeOpMaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LoopbaankeuzeOpMaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw eigen coach of via info@loopbaankeuzeopmaat.nl.

10 maart 2020

"Ik heb hier geleerd om veel opties te bekijken, af te wegen en
uiteindelijk voor mezelf te kiezen!"

Lees meer ervaringsverhalen

"Heb veel uitgezocht en genetwerkt voordat ik echt ging solliciteren.
Prettig om daarover te kunnen sparren met mijn coach."

"En ineens was die baan er.... terwijl ik nog bezig was met het traject !! "

"Als je echt aan de slag gaat met 'wie ben je, wat kun je en wat wil je'
dan is dat best confronterend. Voor mij betekende het dat ik echt
andere keuzes heb gemaakt."

"Prettige gestructureerde aanpak om jezelf en de
arbeidsmarkt beter te leren kennen. "

"Dank voor de inzichten de afgelopen maanden. Het is fijn weer
echt zin in de toekomst te hebben"

"Fijn om met een loopbaancoach te overleggen die weet wat
ik gestudeerd heb en wat ik daarmee kan doen."

Lees meer ervaringsverhalen

"Heb veel uitgezocht en genetwerkt voordat ik echt
ging solliciteren. Prettig om daarover te kunnen
sparren met mijn coach."

"En ineens was die baan er.... terwijl ik nog bezig was met het traject !!"

"Als je echt aan de slag gaat met 'wie ben je, wat kun je
en wat wil je' dan is dat best confronterend. Voor mij
betekende het dat ik echt andere keuzes heb gemaakt."

"Prettige gestructureerde aanpak om jezelf en de arbeidsmarkt beter te leren kennen."

WAAR?

Je vindt ons in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Hilversum en Rotterdam.

Vind een coach bij jou in de buurt

Zoeken